mask

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) jest jedną z kilku dostępnych form rozliczania operacji gospodarczych przeprowadzanych przez przedsiębiorstwo. Ten model ewidencjonowania służy do prowadzenia pełnej księgowości, systemu najdokładniejszego, a tym samym najbardziej skomplikowanego i wymagającego wyjątkowej skrupulatności.

Nasi specjaliści gwarantują prowadzenie ksiąg handlowych w sposób rzetelny i zawsze opierający się na wszystkich dostępnych dowodach księgowych, potwierdzających dokonanie operacji gospodarczych. Wszystkie zapisy wprowadzane są w sposób regularny i bieżący. Ponieważ opierający się na księgach system pełnej księgowości jest wyjątkowo skomplikowany, przedsiębiorcy cenią możliwość zlecenia jej prowadzenia podmiotom zewnętrznym. Biorąc pod uwagę zakres prac, jakie należy wykonać przy takiej księgowości, outsourcing jest także korzystniejszy finansowo!

 

Kalkulator

Mężczyźni pracujący przy wykresach

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (w skrócie KPiR) jest już elementem tak zwanej uproszczonej księgowości. Z takiego systemu korzystają osoby fizyczne, ale też spółki, pod warunkiem, że nie przekraczają 2 milionów euro przychodu rocznie. Sama księga obowiązkowo prowadzona powinna być regularnie, to jest z systematycznym, codziennym umieszczaniem wpisów.

Prowadząc dla naszych Klientów KPiR gwarantujemy ewidencjonowanie wszystkich przychodów oraz wydatków Państwa firmy. Prawidłowa realizacja tego zadania umożliwia wyodrębnienie informacji służących do określenia wysokości opodatkowania i rozliczenia się z urzędem skarbowym.