mask

Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Nasza oferta obejmuje także wykonywanie badań skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W odróżnieniu od raportów jednostkowych taka dokumentacja powstaje dla grupy jednostek gospodarczych, które mogą tworzyć spółki handlowe czy grupy kapitałowe. Opracowywana jest z poziomu dominującego podmiotu i zestawia ze sobą jego dane oraz podległych mu czy zależnych od niego organów. W sprawozdaniu zostają wówczas zsumowane wyniki wszystkich wchodzących w skład grupy jednostek.

 

Plansza

Ludzie stojący obok kalkulatora

Sprawozdania skonsolidowane tworzone są na takich samych zasadach, jak jednostkowe. Podlegają także takim samym trybom kontroli, to jest sprawdzane są przez biegłych rewidentów. Audyt jest w takim przypadku wyjątkowo istotną kwestią, ponieważ badanie sprawozdania prowadzi do potwierdzenia prawdziwości zawartych w nim danych. A te, w zależności od sytuacji danej grupy kapitałowej, mogą ujawniać wiele nieprawidłowości, takich jak doprowadzenie do monopolu spółki na określonych rynkach czy nieprawidłowe opodatkowanie działalności.

 

Celem badania jest uzyskanie przez rewidenta racjonalnej czy też uzasadnionej pewności, to jest pewności na możliwie najwyższym poziomie, że wszystkie przedstawione w sprawozdaniu informacje są wolne od zniekształceń – czyli są prawdziwe. W takim przypadku nasi Klienci otrzymują indywidualnie sporządzoną opinię niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania. I chociaż to członkowie rady nadzorczej czy zarząd danej spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania, to na naszych barkach spoczywa obowiązek rzetelnego skontrolowania przedstawionych danych.