mask

Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych

Jednostki gospodarcze zobowiązane są do przygotowywania i publikowania bardzo ścisłych raportów dotyczących finansów, chociażby na zakończenie roku obrotowego. W naszej firmie zajmujemy się realizacją badań jednostkowych sprawozdań finansowych. To ważne z punktu widzenia rachunkowości zestawienia, przedstawiające w obiektywny sposób wyniki działalności za wybrany okres. Samo sprawozdanie składa się z kilku elementów, z których istotne są przede wszystkim: rachunek wyników, bilans czy dokument dotyczący przepływów pieniężnych. W przypadku raportów jednostkowych sprawozdanie oparte zostaje na materiale pochodzącym tylko z własnych ksiąg rachunkowych.

 

Mężczyzna z lupą

Telefon wyświetlający wykresy

Kto dokonuje badania jednostkowych sprawozdań finansowych?

Do wykonania badania jednostkowych sprawozdań finansowych uprawnieni są biegli rewidenci. To oni przeprowadzają audyty, których celem jest potwierdzenie, ze zawarte w dokumentacji dane są prawidłowe i opracowane zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie. Kontrola ułatwia także sprawdzenie samych wyników i tego, czy zawierają one naprawdę istotne informacje z punktu widzenia podmiotu gospodarczego. Procesy finansowe zachodzące w każdej firmie są inne, chociaż analogiczne i często wynikające z podobnych działań. Stąd tak istotna jest w audycie nasza rola! Jako rewidenci skrupulatnie i obiektywnie analizujemy każde przekazywane nam sprawozdanie.

 

Przeprowadzenie każdego audytu wymaga od nas podjęcia określonych kroków, wśród których warto wspomnieć nie tylko o wczytaniu się w suche dane raportu. Staramy się bliżej poznać przedsiębiorstwo, z którym współpracujemy i zaoferować także możliwe rozwiązania bieżących problemów finansowych.